در ایالات متحده آمریکا اثرات زیست محیطی استخراج از معادن دولومیت