که در آن ما می توانید از ماشین آلات استخراج مس ارتباط