قیمت میلز چکش جامعه تعارض اختلاف tiomin شرکت معدنی