معدن تامین کنندگان مواد شیمیایی در آفریقای جنوبی ارتعاش