از شن و ماسه موثر بر گیاهان و جانوران سیستم گرمایش