ایجاد ثبات در اقتصاد از طریق صنعت و معدن معدن طلا گودال