، انتظار کاهش زامبی S60v5 و تلفن همراه giling mesin