استخراج از معادن زامبیا در شمال استان های غربی که تمدید نشده