با ظرفیت 15 تن ساعت

پست قبلی:هنگ سنگ demuthپست بعدی:خرد سیلندر بتن