استفاده از میکروب ها در استخراج مواد معدنی زغال سنگ