فک labortary برای نمونه زغال سنگ در نیروگاه های حرارتی