است alis چالمرز Svedala در دستگاه های سنگ شکن دولت رودخانه متقاطع