بتن خرد شده به عنوان دانه استفاده می شود نوع سنگ شکن