استفاده comil QUADRO سخت کار کردن خوب مدل آسیاب F10 قلع