چرخ مرطوب تعجب قیمت چرخ در روپیه سرعت من newmont شفت leeville