از شن و ماسه و سنگ خرد در 100 فوت مکعب از دستگ بتن 1 1 5 3