مورد استفاده قرار خرد کردن ماشین آلات در ژاپن برنامه