که در آن شن و ماسه سیلیس استخراج شده است ساخت و ساز