160 سرعت متوسط ​​آسیا ذوزنقه محاسبه ظرفیت نوار نقاله