در دیگ بخار استفاده می شود به شبکه زغال سنگ دست دوم