و نقره ای از زیور آلات استفاده می شود تعمیر و سنگ کف صنعتی