در آسیاب سیمان W بسیاری از کار forcess هو در سنگ زنی