ساخت آهنربا برطرف کننده سنگ شکن سازگار با محیط زیست