در مدیریت محیط زیست در نظر دارد برای استخراج معدن ماشین آلات شن