برای فروش در آفریقای جنوبی ماشین آلات کارخانه خودر با موتور آهن